मौजा नांदागोमुख, तालुका सावनेर येथे विद्यार्थी पोषण आहार जागरूकता मोहिम अंतर्गत विद्यार्थ्यांना पोष्टीक तृणधान्य चे महत्व समजाऊन सांगण्यात आले

     दिनांक ०१-०८-२०२३, मंगळवार रोजी मौजा नांदागोमुख, तालुका सावनेर येथे विद्यार्थी पोषण आहार जागरूकता मोहिम अंतर्गत नंदगोमुख महाविद्यालय येथे विद्यार्थ्यांना पोष्टीक तृणधान्य चे महत्व समजाऊन सांगण्यात आले व बोधकथा व खेळांच्या माध्यमतून विद्यार्थ्यांना राजगिरा, ज्वारी, बाजरी, नाचणी आहारात समाविष्ट करण्याचे पटवून देण्यात आले. त्यावेळी कृषी सेवक कुमारी तेजल बनसोड, शिक्षक व विद्यार्थी यांनी सहभाग घेतला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर

Learn More →