पौष्टिक तृणधान्य दिवस जनजागृती व मार्गदर्शन

आज दिनांक १४/०१/२०२३ रोजी मौजा लोहारा, ता. गोंदिया जि. गोंदिया येथे प्रक्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य दिवस अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करून प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदिया

Learn More →