आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य 2023 जनजागृती कार्यक्रम उपस्थितांना पौष्टिक तृणधान्ये भगर (वरई तांदूळ)चा नाश्ता देण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य 2023 जनजागृती कार्यक्रम उपस्थितांना पौष्टिक तृणधान्ये भगर (वरई तांदूळ)चा नाश्ता देण्यात आला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा

Learn More →