दि २९ /०७ /२०२३ रोजी महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व मराठमोळ मुलुंड यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मुलुंड येते रानभाज्या व मिलेट महोत्सवाचे आयोजित केला होता . सदर कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे मा. श्री. रमेशजी शिर्के साहेब अध्यक्ष श्री. हेमंत मोरे साहेब , वि. कृ. स. सं. कोकण विभाग ठाणे मा. श्री अंकुश माने सर वि. अ. कृ. अ. श्री. बालाजी ताटे साहेब, नोडल अधिकारी श्री भीमाशंकर पाटील साहेब उपस्थितीत होते .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →