आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत विद्याथ्यांमध्ये तृणधान्य जागरूकतेसाठी मोहीम स्वरुपात १ ते १५ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत विविध उपक्रम राबविण्यासाठी वृत्तपत्रात प्रसिद्धी देण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →