रेवगाव ता. जालना जिल्हा. जालना येथे उपस्थित शेतकरी यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने पौष्टिक तृणधान्य लागवड व आहाराचे महत्व याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच पौष्टिक तृणधान्य पिकाच्या बियाण्याचे मिनिकीट वितरण करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना

Learn More →