दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी मौजे हरणखेड तालुका मलकापूर येथे कृषी संजीवनी सप्ताह व पौष्टिक तृणधान्य आहार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी श्री. हिवाळे कृषी सहाय्यक यांनी पौष्टिक तृणधान्या बद्दल मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →