दिनांक २९/०४/२०२३ रोजी ज्ञानगंगापूर तालुका खामगाव येथे खरीप पूर्व सभा घेण्यात आली त्या सभे मध्ये बीज प्रक्रिया कशी करावी त्या बद्दल व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य मानवीजीवनातील काळाची गरज

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →