दिनांक 24 मार्च 2023 रोजी नवतेजस्वीनी जिल्हास्तरीय प्रदर्शनी  मध्ये मा.जिल्हाधिकारी, भंडारा आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्याचे निरीक्षण करतांना

जिल्हास्तरीय प्रदर्शनी  मध्ये सविस्तर माहिती सांगताना श्री अरूण रामटेके, कृषि अधिकारी, भंडारा, अल्का दहिवले, कृषि सहाय्यक, भंडारा, श्री श्रीकांत थुलकर, संगणक प्रचालक, श्री संदीप मेश्राम, शिपाई, जिअकृअ कार्यालय, भंडारा
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा

Learn More →