मकर संक्रांती- भोगी हा दिवस पौष्टीक तृणधान्य दिवस म्हणुन साजरा करणेबाबत स्थानिक वृतमानपत्राच्या माध्यामातुन प्रचार प्रसिद्धी.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, लातूर

Learn More →