दिनांक -०५/१/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य क्रीडा स्पर्धा चे आयोजन करण्यात आले त्या वेळी उद्धाटन करताना मा. विभागीय कृषी सहसंचालक अमरावती श्री. किसनजी मुळे यांनी उद्धाटन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →