आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य या कार्यशाळेत आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य जागतिक परिषदेत मा. पंतप्रधान श्री नरेद्र मोदी यांनी केलेले संबोधन थेट प्रक्षेपणाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →