मौजे पिंपरीहवेली, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ साजरा करण्याच्या अनुषंगाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व सांगण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →