आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 मौजे वाघनखी ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे जि.प. शालेय विद्यार्थ्याच्या माध्यमातून प्रभातफेरीचे आयोजन करुन आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षाचा प्रचार

आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 मौजे वाघनखी ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे जि.प. शालेय विद्यार्थ्याच्या माध्यमातून प्रभातफेरीचे आयोजन करुन आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षाचा प्रचार
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →