आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 अनुषंगाने मौजे टापूपाडा ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्याक्षिक सभेस मार्गदर्शन करतांना

टापूपाडा येथे उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्याक्षिक सभेस मार्गदर्शन करतांना
टापूपाडा येथे उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्याक्षिक सभेस मार्गदर्शन करतांना
टापूपाडा येथे उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्याक्षिक सभेस मार्गदर्शन करतांना
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →