मौजे हडपसावरगाव तालुका येवला जि नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य सन 22 -23 ट्रॅक्टर रॅली काढून प्रचार व प्रसिद्धी करताना हरिभाऊ खोमणे कृषी सहाय्यक जायदरे….

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →