तालुका बुलडाणा येथील मोजे उमाळा दिनांक 14/ 1/ 2023. रोजी गावातील मंदिरा मध्ये हळदी कुकू व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य ची जनजागृती करण्यात आली .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →