दिनांक २८/१२/२०२२ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित तृणधान्यचे महत्व सांगतले तेथे उपस्थित मान्यवर कृषि शास्त्रज्ञ डॉ.जायभाये सर, मा.श्री.एस.जी. डाबरे जि.अ.कृ.अ.बुलडाणा व मा. श्री. वि.रा.बेतीवार कृषी उपसंचालक बुलडाणा

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →