मौजे- देवळाणे ता. येवला जि . नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष निमित्त प्रचार प्रसिद्धी.. सोबत मंडळ कृषी अधिकारी- अंदरसुल, कृषी पर्यवेक्षक अंदरसुल- 2 , कृषी सहाय्यक गिरी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →