मौजे.हडपसावरगांव ता.येवला येथील उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्यक्षिक

मौजे.हडपसावरगांव तालुका येवला येथील आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत उन्हाळी बाजरी पिक प्रत्यक्षिक पाहाणी करताना सन.2022-23

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →