जि. प.प्राथमिक वस्तीशाळा डावखरनगर ता. चांदवड येथे पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांना राजगिरा लाडू वाटप व प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली.

जि. प.प्राथमिक शाळा(वस्तीशाळा डाव खर नगर) चांदवड येथे पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →