राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – पौष्टिक तृणधान्य अंतर्गत रब्बी ज्वारी (फुले रेवती)-पिक प्रात्यक्षिक प्लॉट मौजे वैद्यकिन्ही, ता.पाटोदा येथे मा.आयुक्त कृषि, श्री सुनिलजी चव्हाण साहेब व श्री.बी.के.जेजुरकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, बीड यांची प्रक्षेत्र भेट.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड

Learn More →