राज्य महिला आयोग अध्यक्षा, मा.श्रीमती रुपालीताई चाकणकर,यांचे कृषी विभाग,बीड तर्फे स्वागत करताना व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 च्या अनुषंगाने पौष्टिक तृणधान्य महत्व विशद करताना मा. बी.के.जेजुरकर सर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बीड.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड

Learn More →