जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती मध्ये माननीय श्री जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते मिलेट ऑफ द मंथ अंतर्गत बाजरी पिकाच्या पत्रकांचे विमॊचन करण्यात आले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सोलापूर

Learn More →