मा. कृषी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचा मौजे- पळशी ता. सिल्लोड येथील दौऱ्याच्या निमित्ताने कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी पौष्टिक तृणधाण्याची रांगोळी, भिंती पत्रके मार्फत जनजागृती केली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →