मौजे धामडोद ता.जि.नंदुरबार येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 माहिती प्रदर्शन

मौजे धामडोद ता.जि.नंदुरबार येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 माहिती प्रदर्शन व मार्गदर्शन करतांना मंडळ कृषि अधिकारी,कोरीट ता.जि.नंदुरबार उमेश भदाणे.व टीम कोरीट.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदुरबार

Learn More →