मौजे कौडगांव येथे हुरडा पार्टीचे आयोजन

दि. २१ फेब्रुवारी रोजी कौडगाव ता. गंगाखेड येथे श्रीमती पौळ मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या संकल्पनेतून महिलांचा हूरडा पार्टी चे आयोजन करण्यात आले होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, परभणी

Learn More →