आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ प्रचार व प्रसिद्धी मौजे महालगाव ता. वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद         

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ प्रचार व प्रसिद्धी मौजेमहालगाव ता. वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद   येथे कृषि सहाय्यक यांनी पौष्टिक तृणधान्य बाबत माहिती दिली    

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →