PMFME योजने अंतर्गत लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे जिल्हा स्थरीय प्रशिक्षण संस्थे मध्ये क्षमता बांधणी प्रशिक्षण वर्गात “आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्याची माहिती ठाणे येथे देण्यात आली…

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →