मौजे जवळगा बेट येथे प्रभातफेरीतून जनजागृती

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत मौजे जवळगा बेट येथे आज दिनांक 20.०२.२०२३ रोजी प्रभातफेरी काढून जनजागृती करण्यात आली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद

Learn More →