मिलेट ऑफ मंथ ज्वारी निमित्त बोरपाडळे ता.- पन्हाळा येथे “हुर्डा पार्टी”

मिलेट ऑफ मंथ ज्वारी निमित्त बोरपाडळे ता.- पन्हाळा येथे दिनांक – 15.02.2023 रोजी “हुर्डा पार्टी” चे आयोजन करनेत आले होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →