“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३” वर्ष साजरे करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन बैठक दिनांक ०३/०१/२०२३ रोजी संपन्न झाली.

दिनांक 03/01/2023 रोजी मा. जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे अध्यक्षतेखाली  झालेल्या बैठकीतजिल्ह्यातील कृषि व कृषि सलग्न विभाग महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, नगर विकास, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, सहकार, क्रिडा, खादी व ग्रामोद्योग विभागासह अशासकीय संस्थांचे वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना कृषि विभागाला सहकार्य करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा

Learn More →