वाडा तालुक्यात पंचायत सम‍िती तर्फे स्वागत

पोष्टीकतृणधान्याचे अहारातील महत्व या बाबतच्या प्रचार प्रसिद्धी कार्यक्रमाच्या वाडा शहरातील दि.15/02/23 रोजीच्या रॅलीसाठी उपस्थित असलेल्या सभापती पं.स.वाडा मा.अस्मिता लहांगे यांचे स्वागत करताना मंडळ कृषि अधिकारी श्री.एस.पी.इंगळे.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →