मौजे काळी ता.कारंजा जि.वाशिम येथील अक्षय भाऊ गडवाले यांचे शेतावरील अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत ज्वारी प्रक्षेत्राला भेट

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वाशिम

Learn More →