तालुका कृषि अधिकारी, गेवराई यांच्या मार्फत पौष्टिक तृणधान्य वर्ष -२०२३ निमित्त प्रचार प्रसिद्धी व जनजागृती कार्यक्रम व उन्हाळी बाजरी बियाणे वाटप मौजे.संगम तालुका.धारूर

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड

Learn More →