पौष्टिक तृणधान्य चित्ररथाचे मोखाड्यात मान्यवरांच्या हस्ते स्वागत.

तालुका कृष‍ि अध‍िकारी श्री सुनील पारधी स्वागत करताना

श्रीम. रूपाली देशमुख मॅडम श्रीफळ वाढवून स्वागत करताना

मा. तालुका कृष‍ि अधिकारी व अहारतज्ञ श्रीमती रूपाली देशमुख मॅडम यांनी पाैष्टीक ततृणधान्याचे अ हारातील महत्व समजावून सांगतले.यावेळी कृष‍ि व‍िभागाचे अधिकरी , कर्मर्चारी उपस्थ‍ित हाेते. सरपंच मॅडम यांचे उपस्थ‍ितीत रथाचे स्वागत करण्यात अ ले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *