कृषि महोत्सव २०२३ व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ पाक कला स्पर्धा नियोजना संदर्भात चर्चा करताना मा.जिल्हाधिकारी श्री. एच. पी. तुम्मोड बुलडाणा याच्या समवेत, मा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी संतोषजी डाबरे साहेब, मा. विजयकुमार बेतीवार, कृषि उपसंचालक बुलडाणा,

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →