मौजे जूनावनी ता. अक्कलकुवा येथे मोर बरटी विना अनुदानित पिक प्रात्यक्षिक

मौजे जूनावनी ता. अक्कलकुवा येथे मोर बरटी विना अनुदानित पिक प्रात्यक्षिक आयोजन करून शेतकऱ्यांचे कृषी सहायक यांनी मार्गदर्शन केले.
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदुरबार

Learn More →