विक्रमगड तालुक्यात पौष्टिक तृणधान्य प्रचार प्रचार प्रसिद्धी रथाचे जंगी स्वागत.

आज दिनांक ११|२|२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ कार्यक्रमाचे विक्रमगड तालुक्यात चित्ररथाचे सकाळी १०.३० वाजता तालुका कृषि कार्यालय विक्रमगड येथे आगमन झाले. चित्ररथाचे श्री.संदीपजी पावडे साहेब कृषि समिती सभापती जि.प.पालघर श्री.कनोजा साहेब सभापती प.स.विक्रमगड श्री.विनोद भोईर साहेब उपसभापती प.स.विक्रमगड यांच्या हस्ते पुष्पहार ‘श्रीफळ वाहून उदघाटन करण्यात आले चित्र रथाचे टप्प्ये व उद्देश उत्पादन व उत्पादकता वाढ प्रक्रीया सुविधा व बाजार व्यवस्था पुरवठा साखली निर्मिती शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ आहार जनजागृती करून मागणीत वाढ करून निर्यातीचे प्रयत्न करीत तृणधान्याचे भविष्यातील टप्प्ये व उद्देश याबाबत माहीती ता.कृ.अधिकारी ईभाड साहेब व कृषि अधिकारी श्री.बी.एस.पाटील साहेब यांनी दिली श्री.पावडे साहेब कृषि समिती सभापती जि.प.पालघर श्री.कनोजा साहेब सभापती प.स.विक्रमगड श्री विनोद भोईर साहेब उपसभापती प.स.विक्रमगड यांनी रथाला हिरवा झेंडा दाखवून कृषि कार्यालयापासून रथाला सुरुवात करण्यात आली विक्रमगड बाजारपेठेत चित्र रथाच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसिद्धी करून तृणधान्याचे आरोग्यासाठी आहारात महत्त्व याबाबत घोषवाक्याचा उपयोग करण्यासाठी श्री अबु कुऱ्हाडा साहेब यांनी मार्गदर्शन केले श्री बुझर साहेब कृ.प.श्री एस एस गावीत साहेब श्री सांबर साहेब श्री भोंडवे साहेब यांनी सजेतील गावात चित्र रथ फिरविण्याचे नियोजन केले . चित्र रथासोबत कृषि सहाय्यक श्री.सुर्यवंशी .फरारा. राजेश बुंधे. मानकर मॅडम. धिंडा मॅडम. टोकरे मॅडम हडबाळ मॅडम यांनी सहभाग घेतला

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →